Počítadlo Slov

Počítadlo slov – Pomocou počítadla znakov môžete naživo zistiť počet slov a znakov textu, ktorý ste zadali.