Aká Je Moja Ip Adresa

Svoju verejnú IP adresu, krajinu a poskytovateľa internetu môžete zistiť pomocou nástroja na moju IP adresu. Čo je to adresa IP? Čo robí IP adresa? Zistite to tu.

44.221.66.130

Vašu IP Adresu

Čo je to adresa IP?

IP adresy sú jedinečné adresy, ktoré identifikujú zariadenia pripojené k internetu alebo lokálnej sieti. Je to akási postupnosť čísel. Takže, čo presne je to „lano“? IP slovo; v podstate pozostáva z iniciálok slov Internet Protocol. Internetový protokol; Ide o súbor pravidiel, ktorými sa riadi formát údajov odosielaných cez internet alebo lokálnu sieť.

IP adresy; Delí sa na dve všeobecné a skryté. Napríklad pri pripájaní na internet z domu má váš modem verejnú IP, ktorú môže vidieť každý, zatiaľ čo váš počítač má skrytú IP, ktorá sa prenesie do vášho modemu.

IP adresu svojho počítača a iných zariadení môžete zistiť dotazovaním. Samozrejme, ako výsledok dotazu na IP adresu; Môžete tiež vidieť, ku ktorému poskytovateľovi internetových služieb ste pripojení a ktorú sieť používate. Dopytovať sa na IP adresu je možné manuálne, na druhej strane sú na túto prácu vyvinuté nástroje.

Čo znamená IP adresa?

IP adresy určujú, z ktorého zariadenia do ktorého zariadenia idú informácie v sieti. Obsahuje umiestnenie údajov a sprístupňuje zariadenie pre komunikáciu. Zariadenia pripojené na internet, rôzne počítače, smerovače a webové stránky musia byť od seba oddelené. Toto sa dosahuje pomocou IP adries a tvorí základný princíp fungovania internetu.

Prakticky "čo je to adresa IP?" Na otázku možno odpovedať aj takto: IP; Ide o identifikačné číslo zariadení pripojených na internet. Každé zariadenie pripojené k internetu; počítač, telefón, tablet majú IP. V sieti ich teda možno od seba oddeliť a komunikovať medzi sebou cez IP. IP adresa pozostáva zo série čísel oddelených bodkami. Zatiaľ čo IPv4 predstavuje tradičnú štruktúru IP, IPv6 predstavuje oveľa novší systém IP. IPv4; Je limitovaný počtom IP adries okolo 4 miliárd, čo je pre dnešné potreby dosť nedostatočné. Z tohto dôvodu bolo vyvinutých 8 sád IPv6 obsahujúcich 4 hexadecimálne číslice. Táto IP metóda ponúka oveľa väčší počet IP adries.

V IPv4: K dispozícii sú štyri sady číslic. Každá sada môže nadobúdať hodnoty od 0 do 255. Preto všetky adresy IP; Pohybuje sa od 0.0.0.0 do 255.255.255.255. Ostatné adresy obsahujú rôzne kombinácie v tomto rozsahu. Na druhej strane v IPv6, ktorý je relatívne nový, má táto štruktúra adries nasledujúcu formu; 2400:1004:b061:41e4:74d7:f242:812c:fcfd.

Sieť počítačov u poskytovateľov internetových služieb (Domain Name Servers - Domain Name Server (DNS)) uchováva informácie o tom, ktorý názov domény zodpovedá ktorej IP adrese. Takže keď niekto zadá názov domény do webového prehliadača, nasmeruje túto osobu na správne adresy. Spracovanie prevádzky na internete je priamo závislé od týchto IP adries.

Ako zistiť IP adresu?

Jednou z najčastejších otázok je „Ako zistiť IP adresu?“ Najjednoduchší spôsob, ako zistiť verejnú IP adresu smerovača, je „Aká je moja IP“ na Google? Google na túto otázku odpovie hneď hore.

Nájdenie skrytej IP adresy závisí od použitej platformy:

v prehliadači

 • Používa sa nástroj „aká je moja IP adresa“ na stránke softmedal.com.
 • Pomocou tohto nástroja môžete jednoducho zistiť svoju verejnú IP adresu.

v systéme Windows

 • Používa sa príkazový riadok.
 • Do vyhľadávacieho poľa zadajte príkaz „cmd“.
 • Do zobrazeného poľa napíšte „ipconfig“.

Na MAC:

 • Prejdite na predvoľby systému.
 • Vyberie sa sieť a zobrazia sa informácie o IP.

na iPhone

 • Choď do nastavení.
 • Je vybratá sieť Wi-Fi.
 • Kliknite na „i“ v kruhu vedľa siete, v ktorej sa nachádzate.
 • Adresa IP sa zobrazí na karte DHCP.

Tiež, ak chcete nájsť niekoho iného IP adresu; najľahšia spomedzi alternatívnych trás; Je to metóda príkazového riadka na zariadeniach so systémom Windows.

 • Stlačte kláves "Enter" po súčasnom stlačení klávesov Windows a R a napísaní príkazu "cmd" do otvoreného poľa.
 • Na zobrazenej príkazovej obrazovke napíšte príkaz „ping“ a adresu webovej stránky, ktorú chcete sledovať, a potom stlačte kláves „Enter“. Koniec koncov, môžete dosiahnuť IP adresu stránky, ktorej adresu ste napísali.

Ako sa pýtať na IP?

Na určenie geografického umiestnenia adresy IP adresy môžete použiť metódu „dopyt na IP“. Výsledok dotazu; uvádza príslušné mesto, región, PSČ, názov krajiny, poskytovateľa internetových služieb a časové pásmo.

Z IP adresy, ktorú možno nazvať umiestnením virtuálnej adresy, je možné zistiť iba poskytovateľa služby a región. To znamená, že domácu adresu nemožno jednoznačne nájsť pomocou IP kódov. Pomocou IP adresy stránky je možné určiť len z ktorej oblasti sa pripája na internet; ale nevieš nájsť presnú polohu.

Existuje veľa webových stránok, kde môžete vyhľadávať IP. Nástroj „Aká je moja IP adresa“ na Softmedal.com je jedným z nich.

Ako zmeniť IP adresu?

Ďalšou častou otázkou je "ako zmeniť ip adresu?" je otázka. Tento proces je možné vykonať 3 spôsobmi.

1. Zmeňte IP pomocou príkazu v systéme Windows

Stlačte tlačidlo štart.

 • Kliknite na Spustiť.
 • Do otvoreného poľa zadajte príkaz „cmd“ a stlačte kláves Enter.
 • Do okna, ktoré sa otvorí, napíšte „ipconfig / release“ a stlačte Enter. (existujúca konfigurácia IP sa uvoľní v dôsledku operácie).
 • Výsledkom tohto procesu je, že server DHCP pridelí vášmu počítaču novú IP adresu.

2. Zmena IP cez počítač

Svoju IP adresu v počítači môžete zmeniť rôznymi spôsobmi. Najbežnejšia metóda; Virtuálna súkromná sieť (Virtual Private Network) je použitie VPN. VPN šifruje internetové pripojenie a poskytuje smerovanie cez server na vami zvolenom mieste. Takže zariadenia v sieti vidia IP adresu servera VPN, nie vašu skutočnú IP adresu.

Používanie VPN vám poskytuje bezpečné prostredie, najmä keď cestujete, používate verejné Wi-Fi pripojenie, pracujete na diaľku alebo chcete mať súkromie. Pomocou VPN je možné pristupovať aj na stránky, ktoré sú v niektorých krajinách pre prístup uzavreté. VPN vám poskytuje bezpečnosť a súkromie.

Ak chcete nastaviť VPN;

 • Zaregistrujte sa u poskytovateľa VPN podľa vášho výberu a stiahnite si aplikáciu.
 • Otvorte aplikáciu a vyberte server vo vašej krajine.
 • Ak sa chystáte použiť VPN na prístup k blokovaným stránkam, uistite sa, že krajina, ktorú si vyberiete, je odblokovaná.
 • Teraz máte novú IP adresu.

3. Zmena IP cez modem

Všeobecné typy IP; rozdelené na statické a dynamické. Statická IP je vždy pevná a zadáva ju manuálne administrátor. Dynamickú IP na druhej strane mení serverový softvér. Ak IP, ktorú používate, nie je statická, budete mať novú IP adresu po odpojení modemu, počkaní niekoľkých minút a jeho opätovnom zapojení. Niekedy môže ISP poskytnúť rovnakú IP adresu znova a znova. Čím dlhšie zostane modem odpojený, tým vyššia bude vaša šanca na získanie novej IP adresy. Tento proces však nebude fungovať, ak používate statickú IP, musíte si IP zmeniť manuálne.

Čo je konflikt IP?

IP adresy pripojené k rovnakej sieti musia byť jedinečné. Situácia, keď sú počítače v rovnakej sieti identifikované rovnakou IP adresou, sa nazýva „konflikt IP“. Ak dôjde ku konfliktu IP, zariadenie sa nemôže bez problémov pripojiť k internetu. Vyskytujú sa problémy so sieťovým pripojením. Túto situáciu je potrebné napraviť. Pripojenie rôznych zariadení k sieti prenášaním rovnakej IP adresy vytvára problém a to vytvára problém IP konfliktov. Ak dôjde ku konfliktu, zariadenia nemôžu pracovať v rovnakej sieti a zobrazí sa chybové hlásenie. Konflikt IP sa rieši resetovaním modemu alebo manuálnym opätovným priradením IP. Zariadenia so samostatnými IP adresami budú opäť fungovať bez problémov.

Ak dôjde ku konfliktu IP, problém vyriešiť;

 • Router môžete vypnúť a zapnúť.
 • Sieťový adaptér môžete vypnúť a znova povoliť.
 • Môžete odstrániť statickú IP.
 • IPV6 môžete zakázať.